Kontakt

InPulse Fitness Academy
Národné Tenisové Centrum

Príkopova 6
831 03 Bratislava

Predaj klubového členstva individuálnym klientom a firmám: +421 918 800 555

email: ivanaskovierova@gmail.com
(tento mail neslúži na rezerváciu)

Telefón prevádzka: +421 2 492 098 52

Mapa InPulse na stránke maps.google.com